ป้ายปิดถุงขนม 8x12นิ้ว-2

B.)แผ่นปิดปากถุงแบบกลม  ใช้กับถุงคุ๊กกี๊ขนาด 8x12"

ใช้ปิดปากถุงคุ๊กกี้ 

เส้นผ่าศูนย์กลางนอก ขนาด 4 นิ้ว(10.3 ซม.)
เจาะหูหิ้วด้านในกว้าง 2.75 นิ้ว (7 ซม.) 
ด้านในสูง 2 นิ้ว(5 ซม.) (วัดตรงหูหิ้ว)
 แพคละ 100 ใบ  ราคา 110 บาท

1.)ลายสวนสนุก

2.)ลายเหลืองจุดขาว

Visitors: 326,912