กล่องอเนกประสงค์,กล่องมาการอง

1.)กล่องมาการอง16 ชิ้น คราฟ ยาว21 x กว้าง14.5 x สูง5 ซม. 

แพ็ค20ชิ้น ราคา 240 บาท

2.)ช่องพลาสติก 8 หลุม สำหรับมาการอง กว้าง6.5 x ยาว25.8 cm. 

แพ็ค20ชิ้น ราคา 120 บาท

แพ็ค10ชิ้น ราคา 65 บาท

3.)กล่องอเนกประสงค์  แบบติดพลาสติกยาว13.7 x กว้าง11.3 x สูง5 cm.

แพ็ค20ชิ้น ราคา 140 บาท

4.)กล่องอเนกประสงค์ แบบติดพลาสติกยาว18.5 x กว้าง13.3 x สูง5.8 cm.

แพ็ค20ชิ้น ราคา 220 บาท

5.)กล่องอเนกประสงค์ ขนาด 18.5x13.3x5.8 ซม. แบบไม่ติดพลาสติก 18.5 x กว้าง13.3 x สูง5.8 cm.

แพ็ค20ชิ้น ราคา 200 บาท

 

Visitors: 327,401