กล่องแยมโรล

1.)กล่องแยมโรลขาว22 cmพร้อมฐาน กว้าง10 x ยาว22 x สูง10 cm.

แพ็ค20ชิ้น ราคา 180 บาท


2.)กล่องแยมโรล ขาว25 cmพร้อมฐาน กว้าง10 x ยาว25 x สูง12 ซม.

แพ็ค20ชิ้น ราคา 220 บาท


3.)กล่องแยมโรลคราฟ22cmพร้อมฐาน กว้าง10 x ยาว22 x สูง10 cm.

แพ็ค20ชิ้น ราคา 200 บาท


4.)กล่องแยมโรล คราฟ 25 cmพร้อมฐาน กว้าง10 x ยาว25 x สูง12 ซม.

แพ็ค20ชิ้น ราคา 240 บาท


Visitors: 327,401