กล่องบราวนี่1ชิ้น,กล่องบราวนี่2ชิ้น,ถาดของขวัญ-คร้าฟ

1.)กล่องบราวนี่ 1 ชิ้นหน้าต่างรูปหมี คราฟ กว้าง8 x ยาว8 x สูง3 ซม.

แพ็ค20ชิ้น ราคา 60 บาท

2.)กล่องบราวนี่ 1 ชิ้นหน้าต่างหยัก คราฟ กว้าง8 x ยาว8 x สูง3 ซม.

แพ็ค20ชิ้น ราคา 60 บาท

3.)กล่องบราวนี่ 1 ชิ้นหน้าต่างสี่เหลี่ยม คราฟ กว้าง8 x ยาว8 x สูง3 ซม.

แพ็ค20ชิ้น ราคา 60 บาท 

4.)กล่องบราวนี่ 2 ชิ้นหน้าต่างเหลี่ยม คราฟ กว้าง7.4 x ยาว14.6 x สูง3 ซม.

แพ็ค20ชิ้น ราคา 75 บาท 

5.)กล่องบราวนี่ 2 ชิ้นหน้าต่างหยัก คราฟ กว้าง7.4 x ยาว14.6 x สูง3 ซม.

แพ็ค20ชิ้น ราคา 75 บาท 

6.)ถาดของขวัญ-คราฟ (กว้าง22.5 x ยาว25 x สูง7 cm.)

แพ็ค10ชิ้น ราคา 180 บาท 


Visitors: 327,364