ฐานรองเค้ก 2ปอนด์

 1.)ฐานรองเค้กกุเดทามะ 2 ปอนด์ กว้าง23.6 x ยาว23.6 cm. แพ็ค20ชิ้น ราคา 140 บาท

2.)ฐานรองเค้กคิตตี้ 2 ปอนด์ กว้าง23.6 x ยาว23.6 cm. แพ็ค20ชิ้น ราคา 140 บาท

3.)ฐานรองเค้กชินนามอนโรล 2 ปอนด์ กว้าง23.6 x ยาว23.6 cm. แพ็ค20ชิ้น ราคา 140 บาท

4.)ฐานรองเค้กทวินสตาร์ 2 ปอนด์ กว้าง23.6 x ยาว23.6 cm. แพ็ค20ชิ้น ราคา 140 บาท

5.)ฐานรองเค้กปอมปอมพุริน 2 ปอนด์ กว้าง23.6 x ยาว23.6 cm. แพ็ค20ชิ้น ราคา 140 บาท

6.)ฐานรองเค้กมายเมโลดี้ 2 ปอนด์ กว้าง23.6 x ยาว23.6 cm. แพ็ค20ชิ้น ราคา 140 บาท

7.)ฐานรองเค้กลิงมังกิชิ 2 ปอนด์ กว้าง23.6 x ยาว23.6 cm. แพ็ค20ชิ้น ราคา 140 บาท

Visitors: 327,365