ฐานรองเค้ก 1ปอนด์

1.)ฐานรองเค้กกุเดทามะ 1 ปอนด์ กว้าง19.8 x ยาว19.8 cm. แพ็ค20ชิ้น ราคา 120 บาท

2.)ฐานรองเค้กคิตตี้ 1 ปอนด์ กว้าง19.8 x ยาว19.8 cm. แพ็ค20ชิ้น ราคา 120 บาท

3.)ฐานรองเค้กชินนามอนโรล 1 ปอนด์ กว้าง19.8 x ยาว19.8 cm. แพ็ค20ชิ้น ราคา 120 บาท

4.)ฐานรองเค้กทวินสตาร์ 1 ปอนด์ กว้าง19.8 x ยาว19.8 cm. แพ็ค20ชิ้น ราคา 120 บาท

5.)ฐานรองเค้กปอมปอมพุริน 1 ปอนด์ กว้าง19.8 x ยาว19.8 cm. แพ็ค20ชิ้น ราคา 120 บาท

6.)ฐานรองเค้กมายเมโลดี้ 1 ปอนด์ กว้าง19.8 x ยาว19.8 cm. แพ็ค20ชิ้น ราคา 120 บาท

7.)ฐานรองเค้กลิงมังกิชิ 1 ปอนด์ กว้าง19.8 x ยาว19.8 cm. แพ็ค20ชิ้น ราคา 120 บาทVisitors: 327,399