4-6 ปอนด์

A.)กล่องเค้ก 4 ปอนด์ 

ขนาด 11.25 x 11.5 x 5 นิ้ว (ขนาดกว้าง29 x ยาว29.3 x สูง12.7 ซม.)

1.)4ป.ขาว 10ชิ้น ราคา 230 บาท

2.)4ป.คร้าฟ 10ชิ้น ราคา 250 บาท

3.)4ป.คร้าฟหลังขาว 10ชิ้น ราคา 250 บาท

B.)กล่องเค้ก 5 ปอนด์ 

ขนาด 13 x 13 x 5.375 นิ้ว (ขนาดกว้าง33.5 x ยาว33.5 x สูง13.8 ซม.)

1.)5ป.ขาว 10ชิ้น ราคา 300 บาท

2.)5ป.คร้าฟ 10ชิ้น ราคา 320 บาท

3.)5ป.คร้าฟหลังขาว 10ชิ้น ราคา 320 บาท

 

C.)กล่องเค้ก 6 ปอนด์ 

ขนาด 15 x 15 x 5 นิ้ว (ขนาดกว้าง38 x ยาว38 x สูง12.3 ซม.)

1.)7ป.คร้าฟ 10ชิ้น ราคา 450 บาท

 

Visitors: 327,365