กล่อง อาหารว่าง BK17

กล่อง SNACK บรรจุอาหารว่าง,ขนม,ผลไม้ (ก.=12.7xล.=14xส.=6.3cm.)

แพ็คละ20ชิ้น ราคา 100 บาท

BK17-001 ลายเส้นสีฟ้า แพ็คละ20ชิ้น ราคา 100 บาท

BK17-002 ลายเส้นน้ำตาลขาว แพ็คละ20ชิ้น ราคา 100 บาท

BK17-010 ลายนกพื้นชมพู แพ็คละ20ชิ้น ราคา 100 บาท

BK17-012 ลายวงกลมใหญ่ แพ็คละ20ชิ้น ราคา 100 บาท

BK17-013 ลายจุดพื้นน้ำตาล แพ็คละ20ชิ้น ราคา 100 บาท

BK17-014 ลายคาดพื้นเหลืองไข่ แพ็คละ20ชิ้น ราคา 100 บาท

BK17-015 ลายคาดน้ำตาลพื้นเทา แพ็คละ20ชิ้น ราคา 100 บาท


Visitors: 326,911