กล่องเค้ก 2 ปอนด์ BK29W

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ (ก.24xล.24xส.11) ราคาชิ้นละ 20 บาท

BK29W-001 ราคาชิ้นละ 20 บาท

BK29W-002 ราคาชิ้นละ 20 บาท

BK29W-K001 คร้าฟ ราคาชิ้นละ 18 บาท

 

Visitors: 327,365