กล่องเค้ก 1 ปอนด์ BK19W

กล่องเค้ก 1ปอนด์ (ก.20xล.20xส.9.5cm.) 

BK19W-005 ราคา ชิ้นละ 16 บาท

BK19W-006 ราคา ชิ้นละ 16 บาท

BK19W-007 ราคา ชิ้นละ 16 บาท

BK19W-008 ราคา ชิ้นละ 16 บาท

 BK19W-K001 คร้าฟ ราคา ชิ้นละ 16 บาท

Visitors: 327,365