2หลุมปุยฝ้าย-ไม่ล็อก

1.)ปุยฝ้าย2หลุม (ปากหลุม=7cm.สูง6cm.) 

50ชุด ราคา 95 บาท


2.)FP-15 (9ช่อง-ฐานทอง) (ขนาดช่องก้นกว้าง4.3xปาก5x5xสูง2cm.) ขนาด17x17x2cm.

50ชุด ราคา 310 บาท

 
Visitors: 371,809