เทียนแฟนซี

เทียน รูปเด็กยิ้ม กล่องละ 45 บาท

เทียน รูปกระต่าย  กล่องละ 45 บาท

เทียน รูปรถ+สายรุ้ง กล่องละ 45 บาท

เทียน รูปดาว+รถ กล่องละ 45 บาท

เทียน รูปดอกไม้ กล่องละ 45 บาท

เทียน รูปลูกโปร่ง กล่องละ 45 บาท

เทียนแท่งยาวหลากสี กล่องละ 49 บาท

Visitors: 368,771