ถงใสซิปล็อก,ถุงคร้าฟซิปล็อก (ก้นตั้งได้)

A.)ถุง-ซิปล็อก พลาสติก-หน้าใส2ด้าน ก้นตั้งได้-จีน

1.)9x14cm. ก้น3cm.แพ็ค 50 ใบ ราคา 110 บาท

2.)10x15cm. ก้น3cm.แพ็ค 50 ใบ ราคา 125 บาท

3.)11x17cm. ก้น3cm.แพ็ค 50 ใบ ราคา 140 บาท

4.)12x19cm. ก้น4cm.แพ็ค 50 ใบ ราคา 155 บาท

5.)13x20cm. ก้น4cm.แพ็ค 50 ใบ ราคา 170 บาท

6.)14x20cm. ก้น4cm.แพ็ค 50 ใบ ราคา 180 บาท


B.)ถุง-ซิปล็อก พลาสติก-หน้าใส2ด้าน ก้นตั้งได้***โรงงานไทยค่ะ***

OPP/CPP หนา 100mic

1.)4.5*8นิ้ว (11x20.5cm.ก้น3.5cm.) แพ็ค 50 ใบ ราคา 95 บาท 

2.)6*9นิ้ว (16x23.5cm.ก้น5cm.) แพ็ค 50 ใบ ราคา 145 บาท 

3.)6*10นิ้ว (15x25.5cm.ก้น4cm.) แพ็ค 50 ใบ ราคา 155 บาท 

4.)7*11นิ้ว (18x28cm.ก้น5cm.) แพ็ค 50 ใบ ราคา 195 บาท 

5.)8*12นิ้ว (20x30.5cm.ก้น5.5cm.) แพ็ค 25 ใบ ราคา 113 บาท 


C.)ถุงคร้าฟ-ซิปล็อก หน้าต่างใส ก้นตั้งได้ -จีน

1.)9x14cm.ก้น3cm. แพ็ค 50 ใบ ราคา 130 บาท 

2.)10x15cm. ก้น3cmแพ็ค 50 ใบ ราคา 180 บาท

3.)12x20cm. ก้น4cmแพ็ค 50 ใบ ราคา 200 บาท

4.)14x20cm. ก้น4cmแพ็ค 50 ใบ ราคา 220 บาท

5.)14x22cm. ก้น4cmแพ็ค 50 ใบ ราคา 240 บาท

6.)16x22cm. ก้น4cmแพ็ค 50 ใบ ราคา 260 บาท

7.)16x26cm. ก้น4cmแพ็ค 50 ใบ ราคา 280 บาท


D.)ถุงคร้าฟ-ซิปล็อก หน้าต่างใส ก้นตั้งได้ ***โรงงานไทยค่ะ***

1.)4*6นิ้ว (10x15cm.ก้น4cm.) แพ็ค 50 ใบ ราคา 120 บาท 

2.)4.75*8นิ้ว (12x20cm.ก้น4cm.) แพ็ค 50 ใบ ราคา 155 บาท 

3.)6*8.75นิ้ว (15x22cm.ก้น4cm.) แพ็ค 50 ใบ ราคา 200 บาท 

4.)6.75*9.5นิ้ว (17x24cm.ก้น4cm.) แพ็ค 50 ใบ ราคา 240 บาท 

5.)7*11นิ้ว (18x28cm.ก้น5cm.) แพ็ค 50 ใบ ราคา 285 บาท 


E.)ถุงคร้าฟ-ซิปล็อก หน้าต่างใส ก้นตั้งได้-จีน

1).K1 (9X14+3cm.หรือ3.5"x5.5") แพ็ค 50 ใบ ราคา 160 บาท

2.)K2 (10X15+3cm.หรือ4"x6") แพ็ค 50 ใบ ราคา 180 บาท

3.)K3 (12X20+4cm.หรือ4.8"x7.8") แพ็ค 50 ใบ ราคา 205 บาท

4.)K4 (14X20+4cm.หรือ5.5"x7.8") แพ็ค 50 ใบ ราคา 235 บาท

5.)K5 (16X22+4cm.หรือ6.5"x8.8") แพ็ค 50 ใบ ราคา 260 บาท
Visitors: 370,952