ชุดถาด+ตะแกรง สแตนเลส

ชุดถาด+ตะแกรง 

1.)ชุดเล็ก (40x30x2cm.) ราคา 135 บาท

2.)ชุดกลาง (50x35x2cm.) ราคา 205 บาท

3.)ชุดใหญ่ (60x40x2cm.) ราคา 230 บาท

 
Visitors: 371,809