ซิลิโคน รถไฟ,รถยนต์,หัวใจ10ช่อง

ซิลิโคนเทช้อกหรือเป็นพิมพ์เทวุ้น 

1.)รถไฟ (ขนาดประมาณ19x31x7cm.) ราคา 190 บาท

2.)รถยนต์ 6ช่อง (ขนาดประมาณ24x32.5x4cm.)(ขนาดช่อง5x9.5cm.) ราคา 180 บาท

3.)รถยนต์ 6ช่อง-เล็ก (ขนาดประมาณ10x17.5x2cm.)(ขนาดช่อง2.5x5.5cm.) ราคา 80 บาท

4.)หัวใจ 10ช่อง (14.5x15.5x1cm.)(ขนาดช่อง3x3cm.) 

ราคา 90 บาท


Visitors: 370,954