วุ้นปอนด์-หัวใจ,กลมHBD,กลม,บ้าน,วงรี,สี่เหลี่ยม

พิมพ์ซิลิโคน

1.)หัวใจขนาดใหญ่ (24x27x4cm.) ราคา 200 บาท

2.)กลมขนาดใหญ่ HAPPY BIRTHDAY (22x4cm.) ราคา 200 บาท

3.)กลมขนาดใหญ่ (26x6cm.) ราคา 200 บาท

4.)บ้าน 6ช่อง (26x5.5cm.)(ขนาดช่อง6.5x6.5cm.) ราคา 250 

5.)วงรี 8ช่อง (17.5x29.5x3cm.)(ขนาดช่อง5x7.5cm.) ราคา 200 

6.)สี่เหลี่ยมผืนผ้า 4ช่อง (22x23.5x2.5cm.)(ขนาดช่อง5.5x8cm.) ราคา 160 

Visitors: 370,952