ถาดรอง+หูหิ้วกระเช้า 6x9, 7x11, 8x12

ชุดถาดรอง+หูหิ้วกระเช้า 

1.) ใช้กับ ถุงจีบ 6x9 (ขนาด2.9x2.9นิ้ว)

 แพ๊คละ 100ชุด ราคา 200 บาท

2.)ใช้กับ ถุงจีบ 7x11 (ขนาด3.5x3.5นิ้ว)

 แพ๊คละ 100ชุด ราคา 240 บาท

3.) ใช้กับ ถุงจีบ 8x12 (ขนาด4x4นิ้ว) 

แพ๊คละ 100ชุด ราคา 280 บาท

 
Visitors: 327,364