กล่อง Gift Set ฝา+ตัวกล่อง สีน้ำตาล

1.)กล่อง Gift Set ฝา+ตัวกล่อง สีคร้าฟน้ำตาล  (ก.=19xล.=26.7xส.=5cm.)

BB04W-NF-K001 มีหน้าต่าง  5กล่อง=85 บาท

BB04-NF-K001 ไม่มีหน้าต่าง  5กล่อง=80 บาท

 

2.)กล่อง Gift Set ฝา+ตัวกล่อง สีคร้าฟน้ำตาล  (ก.=35.4xล.=26.1xส.=6.2cm.)

BB16W-NF-K001 มีหน้าต่าง  5กล่อง=175 บาท

 

3.)กล่อง Gift Set ฝา+ตัวกล่อง สีคร้าฟน้ำตาล (ก.=22.8xล.=16.2xส.=5.1cm.)

BB17W-NF-K001 มีหน้าต่าง  10กล่อง=150 บาท

 

4.)กล่อง Gift Set ฝา+ตัวกล่อง สีคร้าฟน้ำตาล (ก.=14xล.=11xส.=4cm.)

BB18W-NF-K001 มีหน้าต่าง  10กล่อง=130 บาท

 

5.)กล่อง Gift Set ฝา+ตัวกล่อง สีคร้าฟน้ำตาล (ก.=18xล.=11xส.=4cm.)

BB19W-NF-K001 มีหน้าต่าง  10กล่อง=140 บาท

 

6.)กล่อง Gift Set ฝา+ตัวกล่อง สีคร้าฟน้ำตาล (ก.=24.3xล.=12.4xส.=4.5cm.) 

BB20W-NF-K001 มีหน้าต่าง  10กล่อง=160 บาท

 

 

 

 

 

 

Visitors: 371,813