พิมพ์อลูมิเนียม ทาร์ต,วงรี,ฟุตบอล-ไต้หวัน,จีน

1.)SN6061 พิมพ์ Tart (7x3.9x2.3cm.) ราคาชิ้นละ 30 บาท

2.)SN6064 พิมพ์ Tart (7.2x4.3x2.3cm.) ราคาชิ้นละ 30 บาท

3.)SN6601 พิมพ์ วงรีเล็ก (9.6x6.4x4cm.) ราคาชิ้นละ 60 บาท

4.)SN6602 พิมพ์ วงรีใหญ่ (11x8.3x4.2cm.) ราคาชิ้นละ 80 บาท

5.)SN6861 พิมพ์ วงรีอบชีส (21.4x10x5.5cm.) ราคาชิ้นละ 205 บาท

6.)SN6123 พิมพ์ ฟุตบอล (7x3.5cm.) ราคาชิ้นละ 55 บาท

7.)SN6865 พิมพ์ ครึ่งวงกลมเทปล่อน (10x7.5cm.) 
ราคาชิ้นละ 250 บาท

8.)พิมพ์ วงรี-ของจีน 
D-03 (ก้น6x8.5cm.)(ปากวัดใน7.3x10cm.สูง3.6cm.
ราคาชิ้นละ 50 บาท
D-04 (ก้น7x9.5cm.)(ปากวัดใน8.5x11cm.สูง4.3cm.
ราคาชิ้นละ 60 บาท
M-04-เทปล่อน (ก้น7x9.5cm.)(ปากวัดใน8.5x11cm.สูง4.1cm.
ราคาชิ้นละ 80 บาท
 
Visitors: 371,809