ถาดฟอยด์,ถ้วยฟอยด์ (TO)

ถาดฟอยด์,ถ้วยฟอยด์ รูปทรงต่างๆ สำหรับอบขนม 

1.) #935 ทรงดาว (ก้น4.5,ปาก7.5,สูง1.5,ฝา1.5cm.)
 แพ็คละ 15 ชุด ราคา 35 บาท
2.) #6003 ทรงรีเล็ก (ก้น2.2x6.5,ปาก4.3x9,สูง2.5,ฝา1.5cm.)
 แพ็คละ 15 ชุด ราคา 35 บาท
3.) #4214 ทรงหัวใจ (ก้น5.5x7.3,ปาก8.3x9,สูง2.5,ฝา1.5cm.)
 แพ็คละ 10 ชุด ราคา 35 บาท
4.) #4516 ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ก้น4.5x9.5,ปาก6.4x11.7,สูง2.8,ฝา1cm.)
 แพ็คละ 10 ชุด ราคา 35 บาท
5.) #4519-ฟอยด์ชมพู ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เทียบ4618) (ก้น5x8,ปาก7.5x10.5,สูง3.5,ฝา1cm.)
 แพ็คละ 10 ชุด ราคา 38 บาท
6.) #4519-ฟอยด์ทอง ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เทียบ4618) (ก้น5x8,ปาก7.5x10.5,สูง3.5,ฝา1cm.)
 แพ็คละ 10 ชุด ราคา 38 บาท
Visitors: 326,913