กระทงจีบ-กระดาษไขขาว

กระทงจีบ-กระดาษไขขาว (800 ใ่บ) สีออกขาวเหลือง ปลอดภัยกับอาหาร

กระทงจีบเบอร์ 1612  (ขนาด2.4x1.9cm.) ราคา 35 บาท

กระทงจีบ เบอร์ 2216 (ขนาด3x2cm.) ราคา 40 บาท

กระทงจีบ เบอร์ 2416  (ขนาด3.3x2.2cm.)  ราคา 45 บาท

กระทงจีบ เบอร์ 2616  (ขนาด4x2.5cm.) ราคา 55 บาท

กระทงจีบเบอร์ 2816  (ขนาด4.5x2.5cm.) ราคา 59 บาท

กระทงจีบเบอร์ 3217  (ขนาด4.8x2.5cm.) ราคา 65 บาท

กระทงจีบเบอร์ 3218 (ขนาด5x2.8cm.) ราคา 85 บาท

กระทงจีบ เบอร์ 3219 (ขนาด4.7x3.5cm.) ราคา 85 บาท 

กระทงจีบ เบอร์ 3221 (ขนาด5x3.2cm.) ราคา 85 บาท

 

Visitors: 371,814