บรรจุภัณฑ์VK-พลาสติก(MC001-3, FP-24,FP-10 (หัวใจ18ช่อง), S-18,S-19,S-20,FP-5,FP-6,FP-149, ถ้วยเต้าฮวยฝาฉีก),2หลุม-4หลุมปุยฝ้ายล๊อก,FP-2สี่ช่องใสล๊อก,FP-15,FP-157,FP-162,FP-11,FP-16 ฯลฯ

1.)FP-10 กล่องหัวใจ 18ช่อง (กว้าง=22.5cm., ยาว=23.5cm., สูง3.5cm.) (ขนาดหลุมก้น2.5cm.,ปาก3.7cm.) เหมาะสำหรับใส่วุ้น,ลูกชุบ,ช็อกโกแลต ฯลฯ มีดังนี้

-ฐานน้ำตาล 25ชุด ราคา 105 บาท

-ฐานแดง 25ชุด ราคา 105 บาท

-ฐานใส 25ชุด ราคา 105 บาท

-ฐานทอง 25ชุด ราคา 150 บาท

 

2.)ถ้วยเต้าฮวยฝาฉีก (ขนาด6oz.)  (ก้นกว้าง=5cm., ปาก=7cm., สูง7.5cm.)   20ชุด ราคา 45 บาท

  

3.)กระเช้าจิ๋ว (ก้นกว้าง=8cm., ปาก=9cm., สูง6.5cm.) 

50ชุด ราคา 120 บาท

กระเช้า-กลาง(ก้นกว้าง=9.5cm., ปาก=12cm., สูง7.3cm.) 

50ชุด ราคา 170 บาท

กระเช้า-ใหญ่(ก้นกว้าง=12cm., ปาก=13.5cm., สูง8cm.) 

50ชุด ราคา 205 บาท


4.)S-18  (ก้นกว้าง=13cm., ปาก=14cm., สูง6.5cm.) 

25ชุด ราคา 115 บาท

5.)S-19  (ก้นกว้าง=17cm., ปาก=18cm., สูง6.5cm.) 

20ชุด ราคา 130 บาท

6.)S-20  (ก้นกว้าง=22cm., ปาก=23cm., สูง6.5cm.) 

10ชุด ราคา 110 บาท


7.)P-22 สี่ช่องโมจิ (ก้นกว้าง=10.5cm., ปาก=10.5cm., สูง3.5cm.)(ขนาดหลุม4x4cm.) 

50ชุด ราคา 110 บาท


8.)FP-5 ถาด12ช่องฐานน้ำตาล (กว้าง=17cm., ยาว=22cm., สูง4.5cm.)(ขนาดหลุม4.5x4.5cm.) 

25ชุด ราคา 150 บาท


9.)FP-6 ถาด4ช่องใหญ่ (กว้าง=19cm., ยาว=19cm., สูง4cm.)(ขนาดหลุม7.5x7.5cm.) 

25ชุด ราคา 125 บาท


10.)FP-149 (ก้น=4.5cm., สูง=6.5cm+ฝา3.5cm.)., ปาก7.4cm.)

50ชุด ราคา 105 บาท

Visitors: 326,913