บรรจุภัณฑ์-พลาสติก(MC002, P-24,FP-10 (หัวใจ18ช่อง),12ช่องทอง, ถ้วยเต้าฮวยฝาฉีก),2หลุมปุยฝ้าย,9ช่อง-ทอง

1.)FP-10 กล่องหัวใจ 18ช่อง (กว้าง=22.5cm., ยาว=23.5cm., สูง3.5cm.) (ขนาดหลุมก้น2.5cm.,ปาก3.7cm.) เหมาะสำหรับใส่วุ้น,ลูกชุบ,ช็อกโกแลต ฯลฯ มีดังนี้

-ฐานใส 25ชุด ราคา 105 บาท

-ฐานทอง 25ชุด ราคา 150 บาท

 

2.)ถ้วยเต้าฮวยฝาฉีก (ขนาด6oz.)  (ก้นกว้าง=5cm., ปาก=7cm., สูง7.5cm.)   20ชุด ราคา 46 บาท

  

3.)FP-5 ถาด12ช่องฐานทอง (กว้าง=17cm., ยาว=22cm., สูง4.5cm.)(ขนาดหลุม4.5x4.5cm.) 

25ชุด ราคา 205 บาทVisitors: 338,780