บรรจุภัณฑ์-พลาสติก(MC002, ถ้วยเต้าฮวยฝาฉีก),2หลุมปุยฝ้าย

ถ้วยเต้าฮวยฝาฉีก (ขนาด6oz.)  (ก้นกว้าง=5cm., ปาก=7cm., สูง7.5cm.)   

ฝาขาว 20ชุด ราคา 46 บาท

ฝาทอง 20ชุด ราคา 49 บาท  
Visitors: 344,413