พิมพ์กดสโคน,กดคุกกี้3ชิ้น,พิมพ์มูส สแตนเลส

A.พิมพ์กดสโคน

ราคา 80 บาท

1.)พิมพ์กดสโคน Circle (6x6x3.5cm.) **หมดค่ะ**

2.)พิมพ์กดสโคน Heart (6x6x3.5cm.)

3.)พิมพ์กดสโคน Flower (6x6x3.5cm.)

4.)พิมพ์กดสโคน Water Drop (5x7x3.5cm.)**หมดค่ะ**

 

B.พิมพ์มูส-สแตนเลส

 ราคา 85 บาท

-กลม (8*4cm.)

-คิตตี้ (6.7*8.2*4cm.)

-หัวใจ (7.8*8.3*4cm.)

 

C.พิมพ์กดคุกกี้ สแตนเลส3ชิ้น 

ราคา 50 บาท

-กลม (3,4,5*1.5cm.)

-ดอกไม้ (4.5,6,7*1.5cm.)

Visitors: 372,280