ถาดพาย,ถาดพิซซ่า-เทปล่อน

1.)ถาดพายขอบหยัก ถอดก้น

ไซส์ SS (ก้น=11cm,ปาก=12cm.สูง=1.8cm.) ราคา 95 บาท

M-160 (ก้น=13cm,ปาก=15cm.สูง=2.5cm.) ราคา 150 บาท

M-200 (ก้น=17cm,ปาก=19cm.สูง=2.5cm.) ราคา 215 บาท

M-240(ก้น=21cm,ปาก=23cm.สูง=2.5cm.) ราคา 250 บาท

2.)ถาดพิซซ่า 

M-6" (ก้น=12.5cm,ปาก=16.5cm.สูง=2cm.) ราคา 135 บาท

M-7" (ก้น=15cm,ปาก=19cm.สูง=2cm.) ราคา 150 บาท

M-8" (ก้น=17.5cm,ปาก=22cm.สูง=2cm.) ราคา 195 บาท

Visitors: 371,812