พลาสติกพันเค้กแข็ง-มูส,เค้ก

พลาสติกแข็งพันเค้กมูส สำหรับเทช็อกหน้านิ่ม หรือเค้กมูส

 

2.)พลาสติกพันเค้ก(มูส)-สูง 6cm. แบบแข็ง งานจีน 1,000กรัมรวมแกน 

ราคาม้วนละ=350บาท 

แบ่งขาย 5เมตร=40 บาท

 

3.)พลาสติกพันเค้ก(มูส)-สูง 8cm. แบบแข็ง งานจีน 1,000กรัมรวมแกน 

ราคาม้วนละ=370บาท แบ่งขาย 5เมตร=45 บาท

 

4.)พลาสติกพันเค้ก(มูส)-สูง 8cm. แบบแข็ง-มีลายงานจีน 1,000กรัมรวมแกน 

ราคาม้วนละ=550บาท

แบ่งขาย 5เมตร=50 บาท

5.)พลาสติกพันเค้ก(มูส)-สูง 8cm. แบบแข็ง-มีลายฟามิงโก้-งานจีน ยาวประมาณ66เมตร 1,000กรัมรวมแกน 

ราคาม้วนละ=380บาท

แบ่งขาย 5เมตร=45 บาท

6.)พลาสติกพันเค้ก(มูส)-สูง 8cm. แบบแข็ง-ลาย Love in Paris-งานจีน ยาวประมาณ66เมตร 1,000กรัมรวมแกน 

ราคาม้วนละ=380บาท

แบ่งขาย 5เมตร=45 บาท

7.)พลาสติกพันเค้ก(มูส)-สูง 8cm. แบบแข็ง-ลาย ภาษาอังกฤษตัวเขียน งานจีน ยาวประมาณ66เมตร 1,000กรัมรวมแกน 

ราคาม้วนละ=380บาท

แบ่งขาย 5เมตร=45 บาท

Visitors: 370,952