ขวดบีบซอส

ขวดบีบซอส

1.)รหัส 9052-คละสี ชมพู,ฟ้า,เหลือง ขนาด66x190 mm. (หรือ6.6x19.0cm.) จุ12Oz./350ml. 

ราคาขวดละ 15 บาท

2.)รหัส 9503TR ขวดใหญ่ ขนาด70x245mm(หรือ7.0x24.5cm.) จุ24Oz./700ml.

 ราคาขวดละ 25 บาท

3.)รหัส 9504TR ขวดเล็ก ขนาด59x190mm.(หรือ5.9x19.0cm.) จุ12Oz./350ml.

 ราคาขวดละ 15 บาท

4.)รหัส 9513 ขนาด69x280mm.(หรือ6.9x28.0cm.) จุ25Oz./750ml.

 ราคาขวดละ 25 บาท

 

Visitors: 371,809