ถาดขนมปัง-คร้าฟ /คร้าฟหลังขาว/ขาว

ถาดขนมปังขาว กระดาษฟู้ดเกรด

1.)ถาดขนมปัง-เล็ก (3.5x3.5นิ้ว หรือ9x9cm.) 100ชิ้น ราคา 65 บาท

2.)ถาดขนมปัง-กลาง (4x6นิ้ว หรือ9.5x14cm.) 100ชิ้น ราคา 95 บาท

3.)ถาดขนมปัง-ใหญ่ (4.5x7นิ้ว หรือ11x18.5cm.) 100ชิ้น ราคา 105 บาท

 

ถาดขนมปังกระดาษคร้าฟ-เคลือบPE

1.)ถาดขนมปังคร้าฟ-เล็ก (4x6.5x1.4นิ้ว หรือ 10x15.5x3cm.) 100ชิ้น ราคา 109 บาท

2.)ถาดขนมปังคร้าฟ-หลังขาว-เล็ก (4x6.5x1.4นิ้ว หรือ 10x15.5x3cm.) 100ชิ้น ราคา 125 บาท

3.)ถาดขนมปังคร้าฟ-ใหญ่-ไม่เคลือบ (4.5x7x1.5นิ้ว หรือ 10.4x18.5x3.3cm.) 100ชิ้น ราคา 130 บาท   

 

Visitors: 372,284