กล่องคัพเค้กหูหิ้ว-1,2,4,6หลุม-คร้าฟน้ำตาล-และลวดลาย

 กล่องคัพเค้ก-หูหิ้ว คร้าฟน้ำตาล กล่อง+ฐาน

1.) คัพเค้ก 1 หลุม (ขนาด3x3x2.75 นิ้ว)
ราคา10ชุด=35 บาท
(กล่อง 30บาท ฐาน 5บาท)
 
2.) คัพเค้ก 2 หลุม (ขนาด6.5x3.5x2.85 นิ้ว)
ราคา10ชุด=60 บาท
(กล่อง 50บาท ฐาน 10บาท)
 
3.) คัพเค้ก 4 หลุม (ขนาด6.5x6.5x2.85 นิ้ว)
ราคา10ชุด=120 บาท
(กล่อง 100บาท ฐาน 20บาท)
 
4.) คัพเค้ก 6 หลุม (ขนาด9.5x6.5x2.85 นิ้ว)
ราคา10ชุด=150 บาท
(กล่อง 120บาท ฐาน 30บาท)
 กล่องคัพเค้ก-หูหิ้ว ลวดลาย กล่อง+ฐาน
1.) คัพเค้ก 1 หลุม (ขนาด3x3x2.75 นิ้ว)
ราคา10ชุด=40 บาท
(กล่อง 35บาท ฐาน 5บาท)

 
 
Visitors: 371,809