กระทงจีบ-ลวดลาย 4cm. ใ่ช้กับพิมพ์#2816

กระทงจีบ4cm. ลวดลายใช้กับ พิมพ์จีบ เบอร์ 2816

(ขนาดก้น 4cm. สูง 2.5cm.) 

850ใบ=130 บาทVisitors: 371,812