กระทงจีบ-ลวดลาย 3cm. ใช้กับพิมพ์2216

 กระทงจีบ ลวดลาย-เกรดดี ใช้กับ พิมพ์จีบ เบอร์ #2216 

(ขนาดก้น 3cm. สูง 2.2cm.) 

บรรจุ 1หลอด 500ใบ=90บาท

-ม่วงล้วน

-ดอกไม้ในตาราง

-ดอกไม้หลากสีพื้นขาว

-ลายคัพเค้กพื้นขาว

-ชมพูจุดขาว

-เหลืองจุดขาว

-ฟ้าจุดขาว

-ม่วงจุดขาว

-เขียวจุดขาว

-แดงจุดขาว

-ส้มจุดขาวVisitors: 372,284