กระทงจีบลวดลาย 5x4cm. (ใช้กับพิมพ์จีบ#3218,3219)

กระทงจีบลวดลาย ก้น5cm.xสูง4cm. (ใช้กับพิมพ์ 3218,3219)แถวละ1000ใบ=350 บาท 

-ชมพูจุดขาว แบ่งขาย (ประมาณ115ใบ)=55บาท

-ส้มจุดขาว แบ่งขาย (ประมาณ95ใบ)=45บาทVisitors: 372,279