ถุงบีบเค้ก -ไต้หวัน

ถุงบีบเค้ก-ไต้หวัน สามารถน้ำกลับมาใช้ซ้ำได้นานหลายครั้ง

 

SN7976 14 นิ้ว ราคา 110 บาท

SN7977 16 นิ้ว ราคา 120 บาท

SN7978 18 นิ้ว ราคา 140 บาท

SN7979 20 นิ้ว ราคา 160 บาท

 

ถุงบีบพลาสติกแบบบางใช้แล้วทิ้ง

ถุงบีบพลาสติก 12 นิ้วแบบบาง (100ใบ ใช้แล้วทิ้ง)  ราคา 95 บาท 

ถงบีบพลาสติก 14 นิ้ว แบบบาง (100ใบ ใช้แล้วทิ้ง) ราคา 130 บาท

ถุงบีบพลาสติก 16 นิ้ว แบบบาง (100ใบ ใช้แล้วทิ้ง)  ราคา 150 บาท 

Visitors: 372,279