ฐานรองเค้กทอง,เงิน

1.)ฐานรองเค้กสีเงินแบบบาง มีกลมและสี่เหลี่ยม

5x5" 10ชิ้น=15บาท,100ชิ้น=120 บาท

1/2ปอนด์ 10ชิ้น=20 บาท,100ชิ้น=150 บาท

1ปอนด์ 10ชิ้น=25 บาท,100ชิ้น=185 บาท

2ปอนด์ 10ชิ้น=35 บาท,100ชิ้น=250 บาท

3ปอนด์ 10ชิ้น=40 บาท,100ชิ้น=290 บาท

4ปอนด์ 10ชิ้น=45 บาท,100ชิ้น=340 บาท

5ปอนด์ 10ชิ้น=60 บาท,100ชิ้น=470 บาท

6ปอนด์ 10ชิ้น=70 บาท,100ชิ้น=550 บาท

 

2.)ฐานรองเค้กสีทองแบบบาง มีกลมและสี่เหลี่ยม

5x5" 10ชิ้น=30บาท,100ชิ้น=240 บาท

1/2ปอนด์ 10ชิ้น=35 บาท,100ชิ้น=280 บาท

1ปอนด์ 10ชิ้น=45 บาท,100ชิ้น=345 บาท

2ปอนด์ 10ชิ้น=55 บาท,100ชิ้น=475 บาท

3ปอนด์ 10ชิ้น=65 บาท,100ชิ้น=525 บาท

4ปอนด์ 10ชิ้น=90 บาท,100ชิ้น=650 บาท

5ปอนด์ 10ชิ้น=115 บาท,100ชิ้น=890 บาท

6ปอนด์ 10ชิ้น=130 บาท,100ชิ้น=1,015 บาท

 

3.)ฐานรองเค้กสีเงินแบบหนามีกลมและสี่เหลี่ยม

1ปอนด์ 10ชิ้น=70 บาท

2ปอนด์ 10ชิ้น=90 บาท

3ปอนด์ 10ชิ้น=110 บาท

4ปอนด์ 10ชิ้น=130 บาท

5ปอนด์ 10ชิ้น=150บาท

6ปอนด์ 10ชิ้น=170 บาท

 

4.)ฐานรองเค้กสีทองแบบหนามีกลมและสี่เหลี่ยม

1/2ปอนด์ 10ชิ้น=50 บาท

1ปอนด์ 10ชิ้น=70 บาท

2ปอนด์ 10ชิ้น=90 บาท

3ปอนด์ 10ชิ้น=110 บาท

4ปอนด์ 10ชิ้น=130 บาท

5ปอนด์ 10ชิ้น=150บาท

6ปอนด์ 10ชิ้น=170 บาท

 

 

Visitors: 326,913