กระทงจีบฟอยด์-ทอง,เงิน

   

A.)กระทงจีบฟอยด์-ทอง วัดขนาด ฐานxสูง เป็นcm. บรรจุหลอดละ=1000 ชิ้น (ฟอยด์ทอง 500ชิ้น,กระทงกระดาษน้ำตาล 500ชิ้น)

1611 (2.4x1.6cm.) (ใช้กับพิมพ์จีบ#1612,2216) หลอดละ 140 บาท

1612 (2.4x1.9cm.)(ใช้กับพิมพ์จีบ#1612,2216) หลอดละ 145 บาท

2616 (4.2x2.4cm.) (ใช้กับพิมพ์จีบ#2816) หลอดละ 190 บาท

3217 (4.6x2.7cm.)  (ใช้กับพิมพ์จีบ#3217) หลอดละ 245 บาท

3318(4.8x3.3cm.)  (ใช้กับพิมพ์จีบ 3218,3219) หลอดละ 365 บาท ***มาใหม่ค่ะ**

3218 (6.3x3.5cm.)(ใช้กับพิมพ์ขันข้าว#8cm.)  หลอดละ 415 บาท

3219(6.3x2.8cm.) (ใช้กับพิมพ์จีบ#3220) หลอดละ 370 บาท

3220 (6.3x2.5cm.) (ใช้กับพิมพ์จีบ#3220) หลอดละ 365 บาท

A-1 (8.5x2.1cm.) (ใช้กับถาดพาย9cm.) หลอดละ 390 บาท

A-3 จีบใหญ่ (8.0x3.0cm.)  (ใช้กับถาดพาย8-8.5cm.) หลอดละ 445 บาท 

A-3-จีบเล็ก (8.0x3.0cm.)  (ใช้กับถาดพาย8-8.5cm.)หลอดละ 445 บาท  

S-25( 3.0X2.0cm.) หลอดละ 239 บาท

 

B.)กระทงจีบฟอยด์-เงิน วัดขนาด ฐานxสูง เป็นcm. บรรจุหลอดละ=1000 ชิ้น (ฟอยด์ทอง 500ชิ้น,กระทงกระดาษน้ำตาล 500ชิ้น)

1611 (2.4x1.6cm.) (ใช้กับพิมพ์จีบ#1612,2216) หลอดละ 115 บาท **ไม่มีของค่ะ**

1612 (2.4x1.9cm.)(ใช้กับพิมพ์จีบ#1612,2216) หลอดละ 120 บาท 

2616 (4.2x2.4cm.) (ใช้กับพิมพ์จีบ#2816) หลอดละ 145 บาท 

3217 (4.6x2.7cm.)  (ใช้กับพิมพ์จีบ#3217) หลอดละ 185 บาท

3318(4.8x3.3cm.)  (ใช้กับพิมพ์จีบ 3218,3219) หลอดละ 255 บาท 

3218 (6.3x3.5cm.)(ใช้กับพิมพ์ขันข้าว#8cm.)  หลอดละ 245 บาท

3219(6.3x2.8cm.) (ใช้กับพิมพ์จีบ#3220) หลอดละ 245 บาท

3220 (6.3x2.5cm.) (ใช้กับพิมพ์จีบ#3220) หลอดละ 255 บาท 

A-1 (8.5x2.1cm.) (ใช้กับถาดพาย9cm.) หลอดละ 290 บาท

A-3 จีบใหญ่ (8.0x3.0cm.)  (ใช้กับถาดพาย8-8.5cm.) หลอดละ 335 บาท **ไม่มีของค่ะ**

A-3-จีบเล็ก (8.0x3.0cm.)  (ใช้กับถาดพาย8-8.5cm.)หลอดละ 335 บาท  **ไม่มีของค่ะ**

S-25( 3.0X2.0cm.) หลอดละ 239 บาท

Visitors: 370,946