กระดาษดอลลี่(ลูกไม้)


กระดาษดอลลี่(ลูกไม้) สีขาวมีขนาดดังนี้

3.5นิ้ว(250แผ่น) ราคา 40 บาท

4นิ้ว(250แผ่น) ราคา 45 บาท

4.5นิ้ว(250แผ่น) ราคา 55 บาท

5นิ้ว(250แผ่น) ราคา 60 บาท

5.5นิ้ว(250แผ่น) ราคา 65 บาท

6นิ้ว(250แผ่น) ราคา 70 บาท

6.5นิ้ว(250แผ่น) ราคา 80 บาท

7นิ้ว(250แผ่น) ราคา 85 บาท

7.5นิ้ว(250แผ่น) ราคา 95 บาท

8นิ้ว(250แผ่น) ราคา 100 บาท

8.5นิ้ว(250แผ่น) ราคา 105 บาท

9นิ้ว(250แผ่น) ราคา 115 บาท **หมดค่ะ**

9.5นิ้ว(250แผ่น) ราคา 120 บาท **หมดค่ะ**

10.5นิ้ว(250แผ่น) ราคา 135 บาท

11.5นิ้ว(250แผ่น) ราคา 150 บาท

12.5นิ้ว(100แผ่น) ราคา 130 บาท

13.5นิ้ว(100แผ่น) ราคา 155 บาท

14.5นิ้ว(100แผ่น) ราคา 165 บาท

15.5นิ้ว(100แผ่น) ราคา 175 บาท

 
 
Visitors: 372,280