พิมพ์กดพลาสติก

1.)พิมพ์กดคุกกี้พลาสติก ราคา 90 บาท

-กดพลาสติกกลมและหยัก 6ชิ้น ขนาด 4.5, 5.5,6.5,7.5,8.5,9.5 cm. สูง 3.5 cm.

-กดพลาสติกรูปดอกไม้ 6ชิ้น ขนาด 3,4,5.5,7,8,9.5 cm. สูง3.2 cm.

-กดพลาสติกรูปสี่เหลี่ยมหยัก-เรียบ 5ชิ้น ขนาด 3.5,4.5,5.5,6.5,7.5, cm. สูง3.5 cm.

-กดพลาสติกรูปหัวใจ 5ชิ้น ขนาด 4.5,5.5,6.5,7.5,8.5cm. สูง3 cm.

 

Visitors: 372,280