ถาดหลุมจีบอลูมิเนียม

ถาดหลุมจีบอลูมิเนียม


1.)SITE S ขนาด-เล็ก (24x32cm.) ราคาถาดละ 155 บาท

-เบอร์ 2216 (20หลุม)

-เบอร์ 2416 (12หลุม)

-เบอร์ 2616 (12หลุม)

-เบอร์ 2816 (12หลุม)


2.)SITE M ขนาด-กลาง (26x35cm.) ราคาถาดละ 185 บาท

-เบอร์ 1612 (30หลุม)

-เบอร์ 2216 (24หลุม)

-เบอร์ 2416 (12หลุม)

-เบอร์ 2616 (12หลุม)

เบอร์ 2816 (12หลุม)

-เบอร์ 3217 (12หลุม)

-เบอร์ 3219 (12หลุม)

-ถ้วยเรียบ 12หลุม (ใช้กับกระทงจีบ 3217,3218,3219)

 

 

3.)SITE L ขนาด-ใหญ่ (31x41.5cm.) ราคาถาดละ 285 บาท

มี4ไซส์

-เบอร์ 2416 (24หลุม)

-เบอร์ 2616 (24หลุม)

-เบอร์ 3218 (12หลุม)

-เบอร์ 3220 (12หลุม)
Visitors: 371,814