กระดาษรองก้นถุง-สีทอง

กระดาษรองก้น-สีทอง (สำหรับถุงจีบขยายข้าง)

1.)กระดาษรองถุง 4.5x7นิ้ว (ขนาด2x2นิ้ว)100ชิ้น=95 บาท

2.)กระดาษรองถุง 5x8นิ้ว (ขนาด2.4x2.4นิ้ว)100ชิ้น=100 บาท

3.)กระดาษรองถุง 6x9นิ้ว (ขนาด2.9x2.9นิ้ว)100ชิ้น=120 บาท

4.)กระดาษรองถุง 7x11นิ้ว (ขนาด3.5x3.5นิ้ว)100ชิ้น=135 บาท 

**รอของค่ะ**

5.)กระดาษรองถุง 8x12นิ้ว (ขนาด4x4นิ้ว)100ชิ้น=170 บาท

 **รอของค่ะ**

6.)ถาดรองกระดาษคร้าฟ รองถุงจีบ 6x9นิ้ว (7x7x2.5cm.)100ชิ้น=85 บาท

7.)ถาดรองกระดาษคร้าฟ (9x9x3cm.) สำหรับใส่อาหารเช่นเฟรนฟราย ขนมปัง ฯลฯ หรือดัดแปลงเป็นถาดรองก้นถุง ใช้กับถุงจีบ 8x12นิ้ว 100ชิ้น=100 บาท 
Visitors: 326,912