ถาดหม้อแกง

ถาดขนมหม้อแกง

ขนาดถาดขนมหม้อแกง วัดปากถาด กว้าง 11 cm.x11 cm.x สูง 3.5cm. ขนาดวัดก้นถาด กว้าง 10.5 cm.x10.5 cm. บรรจุ 50 ใบ/ห่อ ราคา 325 บาท

แบ่งขายใบละ 7 บาท

Visitors: 333,587