พิมพ์เค้กหัวใจ-ไต้หวัน

A.พิมพ์เค้ก-เทฟล่อน-ไต้หวัน

SN6914 หัวใจ 6 นิ้ว (14.2X13.4X5.5cm.) ราคา 225 บาท

SN6916 หัวใจ 8 นิ้ว (18.9X17.8X6.0cm.) ราคา 300 บาท

SN6918 หัวใจ 10 นิ้ว (23.6X22.2X6.7cm.) ราคา 425 บาท

 

B.พิมพ์เค้ก-อลูมิเนียม-ไต้หวัน
SN6851 หัวใจ 3 นิ้ว (7.3x6.8x2.7cm.) ราคา 45 บาท
SN6852 หัวใจ 4 นิ้ว (9.3x8.8x3.5cm.) ราคา 90 บาท
SN6853 หัวใจ 5 นิ้ว (11.8x11.1x4.0cm.) ราคา 170 บาท
SN6854 หัวใจ 6 นิ้ว (14.2x13.4x5.5cm.) ราคา 200 บาท
SN6856 หัวใจ 8 นิ้ว (18.9x17.8x6.0cm.) ราคา 270 บาท
SN6858 หัวใจ 10 นิ้ว (23.6x22.2x6.7cm.) ราคา 319 บาท
 
C.พิมพ์เค้ก-อลูมิเนียม-ถอดก้น-ไต้หวัน
SN6844 หัวใจ 6 นิ้ว (14.2x13.4x5.5cm.) ราคา 210 บาท
SN6846 หัวใจ 8 นิ้ว (18.9x17.8x6.0cm.) ราคา 355 บาท
SN6848 หัวใจ 10 นิ้ว (23.6x22.2x6.7cm.) ราคา 455 บาท

D.พิมพ์เค้ก-เทฟล่อน-ถอดก้น-ไต้หวัน
SN6904 หัวใจ 6 นิ้ว (14.2x13.4x5.5cm.) ราคา 285 บาท
SN6906 หัวใจ 8 นิ้ว (18.9x17.8x6.0cm.) ราคา 425 บาท
SN6908 หัวใจ 10 นิ้ว (23.6x22.2x6.7cm.) ราคา 585 บาท
 
 
Visitors: 372,284