ถาดอบขนมอลูมิเนียม

A. ถาดขอบตรงวัดในไม่รวมลวด
 (ทำจากอลูมิเนียม เบอร์26 หนา 0.40mm.)
5×5×2นิ้ว ราคา 75 บาท
5×5×3นิ้ว ราคา 80 บาท
6×6×1.5นิ้ว ราคา 75 บาท
7×7×1.5นิ้ว ราคา 75 บาท
7×11×1.5นิ้ว ราคา 85 บาท 
8×8×2นิ้ว ราคา 90 บาท
8×8×3นิ้ว ราคา 95 บาท **เทียบกับ 4ปอนด์**
8×12×1.5นิ้ว ราคา 95 บาท 
9×9×2นิ้ว ราคา 95 บาท
9×9×3นิ้ว ราคา 100 บาท **เทียบกับ 5ปอนด์**
10×10×2นิ้ว ราคา 105 บาท
10×12×2นิ้ว ราคา 110 บาท
10×14×1.5นิ้ว ราคา 120 บาท
11×11×1.5นิ้ว ราคา 110 บาท
11×15×1นิ้ว ราคา 120 บาท
11×15×1.5นิ้ว ราคา 125 บาท
11×15×2นิ้ว ราคา 130 บาท
11×15×3นิ้ว ราคา 140 บาท
11×16×1นิ้ว ราคา 125 บาท
12×12×1.5นิ้ว ราคา 120 บาท
12×12×2นิ้ว ราคา 125 บาท
12×17×1นิ้ว ราคา 130 บาท
12×17×1.5นิ้ว ราคา 135 บาท
12×17×2นิ้ว ราคา 145 บาท
13×18×1นิ้ว ราคา 135 บาท
13×18×1.5นิ้ว ราคา 145 บาท
 
 
B.ถาดขอบเอียงวัดในไม่รวมลวด (ทำจากอลูมิเนียม เบอร์26 หนา 0.40mm.)
11×15×1นิ้ว ราคา 120 บาท
11×16×1นิ้ว ราคา 125 บาท
12×17×1นิ้ว ราคา 130 บาท

 
C.ถาดขอบเอียงวัดนอกรวมลวด (ทำจากอลูมิเนียม เบอร์24 หนา 0.40mm.)
16x21x1 นิ้ว ราคา 205 บาท
16x24x1 นิ้ว ราคา 240 บาท
 
D.ถาดขอบเอียงวัดนอกรวมลวด (ทำจากอลูมิเนียม เบอร์22 หนา 0.40mm.)
16x21x2 นิ้ว ราคา 220 บาท

 

 
 
 
 
 
 
Visitors: 371,814