ถาดอบขนมอลูมิเนียม

A. ถาดขอบตรงวัดในไม่รวมลวด
 (ทำจากอลูมิเนียม เบอร์26 หนา 0.40mm.)
5×5×2นิ้ว ราคา 70 บาท
5×5×3นิ้ว ราคา 75 บาท
6×6×1.5นิ้ว ราคา 70 บาท
7×7×1.5นิ้ว ราคา 75 บาท
7×11×1.5นิ้ว ราคา 80 บาท 
8×8×2นิ้ว ราคา 80 บาท
8×8×3นิ้ว ราคา 90 บาท
8×12×1.5นิ้ว ราคา 90 บาท 
9×9×2นิ้ว ราคา 90 บาท
9×9×3นิ้ว ราคา 95 บาท
10×10×2นิ้ว ราคา 95 บาท
10×12×2นิ้ว ราคา 100 บาท
10×14×1.5นิ้ว ราคา 105 บาท
11×11×1.5นิ้ว ราคา 110 บาท
11×15×1นิ้ว ราคา 110 บาท
11×15×1.5นิ้ว ราคา 115 บาท
11×15×2นิ้ว ราคา 120 บาท
11×15×3นิ้ว ราคา 130 บาท
11×16×1นิ้ว ราคา 115 บาท
12×12×2นิ้ว ราคา 120 บาท
12×17×2นิ้ว ราคา 130 บาท
13×18×1นิ้ว ราคา 130 บาท
13×18×1.5นิ้ว ราคา 135 บาท
 
 
B.ถาดขอบเอียงวัดในไม่รวมลวด (ทำจากอลูมิเนียม เบอร์26 หนา 0.40mm.)
11×15×1นิ้ว ราคา 100 บาท
11×16×1นิ้ว ราคา 115 บาท

 
C.ถาดขอบเอียงวัดนอกรวมลวด (ทำจากอลูมิเนียม เบอร์24 หนา 0.40mm.)
16x21x1 นิ้ว ราคา 200 บาท
16x24x1 นิ้ว ราคา 215 บาท
 
D.ถาดขอบเอียงวัดนอกรวมลวด (ทำจากอลูมิเนียม เบอร์22 หนา 0.40mm.)
16x21x2 นิ้ว ราคา 210 บาท

 
E.ถาดขอบเอียงวัดในไม่รวมลวด (ทำจากอลูมิเนียม เบอร์24 หนา 0.40mm.)
16x25x1 นิ้ว ราคา 215 บาท
 
 
 
 
 
 
Visitors: 306,193