พิมพ์เค้กอื่นๆ-ดอกไม้,เรือ,หอย

1.)SN6046-พิมพ์ครึ่งวงกลม-ดอกไม้ (5.1x2.5cm.)

ราคา ชิ้นละ 50 บาท

2.)SN6047-พิมพ์ครึ่งวงกลม-ดอกไม้ (6.1x3cm.) 

ราคา ชิ้นละ 60 บาท

3.)SN6048-พิมพ์ครึ่งวงกลม-ดอกไม้ (7.1x3.5cm.) 

ราคา ชิ้นละ 70 บาท

4.)SN6151-พิมพ์รูปเรือ (9x4x1.4cm.)

 ราคา ชิ้นละ 35 บาท

5.)SN6152-พิมพ์รูปเรือ (11x5.5x1.4cm.)

 ราคา ชิ้นละ 45 บาท

6.)SN6161-พิมพ์รูปเรือหยัก (10x4.2x12cm.)

 ราคา ชิ้นละ 40 บาท

7.)SN6162-พิมพ์รูปเรือหยัก (12x5.5x1.4cm.)

 ราคา ชิ้นละ 50 บาท

8.)SN6105-พิมพ์รูปหอย (6.7x6.6x2cm.) ราคา ชิ้นละ 45 บาท

9.)SN6106-พิมพ์รูปหอย (6.7x6.8x2cm.) ราคา ชิ้นละ 45 บาท

Visitors: 371,809