ซิลิโคน ลามเหลี่ยม,ดอกไม้ปอนด์,พิมพ์ปล่อง


 
2.)พิมพ์ซิลิโคน สามเหลี่ยม10ช่อง ทนร้อน สามารถทำวุ้นหรืออบขนมได้ค่ะ (27x6.5cm.)(ช่อง6x9.5cm.) ราคา 290 บาท
 
3.)พิมพ์ซิลิโคน สามเหลี่ยม8ช่อง สามารถทำวุ้นได้ค่ะ (27x4.5cm.)(ช่อง6.5x10cm.) ราคา 250 บาท
 
4.)พิมพ์ซิลิโคน ดอกไม้  (22.5x5cm.) ราคา 200 บาท
 
5.)พิมพ์ซิลิโคน มีปล่องกลาง  (27x5.5cm.) ราคา 250 บาท
 

Visitors: 372,280