ซิลิโคน ลายรวมผีเสื้อ,นกฮูก,รถ,6ช่องปล่องเกลียว,คริสมาสต์ปอนด์สี่เหลี่ยม

1.)พิมพ์ซิลิโคน 6ช่อง ลายรวมหัวใจ,ดาว,ผีเสื้อ (11x17x3cm.) (ขนาดช่อง3-5cm.) ราคา 120 บาท

2.)พิมพ์ซิลิโคน 6ช่อง ลายรถ (8.5x17x2cm.) (ขนาดช่อง2x4cm.) ราคา 80 บาท

3.)พิมพ์ซิลิโคน 6ช่อง ลายนกเค้าแมว (11x13x2cm.) (ขนาดช่อง2.5x3cm.) ราคา 90 บาท
4.)พิมพ์ซิลิโคน 6ช่อง -ปล่องกลาง (17x28x3cm.) (ขนาดช่อง6.5cm.) ราคา 170 บาท
5.)พิมพ์ซิลิโคน สี่เหลี่ยม-ปอนด์ (วัดใน23.5x24.5x6cm.) (วัดนอก25.5x30.5x6cm.) ราคา 250 บาทVisitors: 372,284