ซิลิโคน ไก่+ไข่,หมู

 

1.)พิมพ์ซิลิโคน รูปหมู(12x14x2.5 cm.) ราคา 120 บาท

2.)พิมพ์ซิลิโคน รูปไก่+ไข่ (11x16.5x2 cm.) ราคา 80 บาท

3.)พิมพ์ซิลิโคน รูปซานตาครอส(9x14x2.5 cm.) ราคา 80 บาท

4.ปพิมพ์ซิลิโคน รูปหมีพูร์(10x11x5 cm.)ประมาณ1/4ปอนด์

ราคา 120 บาท

5.)พิมพ์ซิลิโคน รูปคิตตี้(10x11.5x5.5 cm.)ประมาณ1/4ปอนด์

ราคา 120 บาท

6.)พิมพ์ซิลิโคน รูปคิตตี้(16x16x8 cm.)ประมาณ1-2ปอนด์

ราคา 250 บาท

7.)พิมพ์ซิลิโคน รูปคิตตี้(13.5x15.5x3 cm.)(ขนาดช่อง5.5x6.5cm.)           ราคา 120บาท

 

Visitors: 370,955