ถาด 4 เหลี่ยม (ใช้อบขนม หรือรองก้นถุงจีบ 7x11นิ้ว)

1.)ถาดกระดาษสี่เหลี่ยม สามารถอบขนม (ขนาด 8x8x3cm.) หรือรองก้นถุงจีบ7x11นิ้ว  100ใบ=100 บาท 

-ลายหมา3ตัว

-ลายน้ำตาลทาง 

-ลายหมาขอบน้ำตาล 

-ลายหัวใจชมพูพื้นขาว

-ลาย smile เหลือง 

-ลายจุดกลมขาวพื้นแดง 

2.)ถาดกระดาษสี่เหลี่ยม-ทรงขาโต๊ะ สามารถอบขนม (ขนาด 8x8x3cm.) หรือรองก้นถุงจีบ7x11นิ้ว  100ใบ=100 บาท  

 

Visitors: 372,284