ฟอยล์-3405,4484,4618,4572,4573,4575,4602

คุณสมบัติของถาดฟอยล์

-อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งาน -40องศาC ถึง 280องศาC

-ใช้กับเตาอบ,ไมโครเวฟ,เตาย่าง

1.)4572-P (ขนาด1150x220x[79x184]x61mm. บรรจุ700ml.)   

5ชุด ราคา 53 บาท

2.)4575-P (ขนาด140x170x[105x135]x46mm. บรรจุ640ml.)   

5ชุด ราคา 43 บาท

3.)4618-P (ขนาด75x105x[50x80]xx36mm.บรรจุ170ml.)   

10ชุด ราคา 38 บาท

4.)3405-P (ขนาด71x54x46mm. บรรจุ90ml.)

10ชุด=30บาท

5.)4573-P (ขนาด[108x199]x[66x157]x56mm. บรรจุ700ml.)    

5ชุด=46บาท

 

6.)4484-P (ขนาด[207x207]x[167x167]x50mm. บรรจุ1370ml.)    

5ชุด=79บาท

 

7.)4602-P หรือเค้ก3ปอนด์ (ขนาด[260x322]x[250x312]x59.5mm. บรรจุ3700ml.)    

5ชุด=160บาท

 

 

Visitors: 306,193