ฟอยล์ 0015,0006,4202,4615,4423,C115,C130

ถาดฟอยล์ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใส่ช็อกโกแลต ,ช็อกบอล

-อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งาน -40องศาC ถึง 280องศาC

-ใช้กับเตาอบ,ไมโครเวฟ,เตาย่าง

1.)0015 หัวใจ (ขนาด 2.8x1.5cm. บรรจุ20ml.) 20ชิ้นราคา 35 บาท

2.)0006 กลม (ขนาด 2.2x1.5cm. บรรจุ7ml.) 20ชิ้นราคา 35 บาท

3.)4202-P (ขนาด[115x115]x[100x100]x29mm. บรรจุ235ml.)   10ชุด = 46บาท

4.)4615-P (ขนาด[100x100]x[54x84]x30mm. บรรจุ..ml.)    

10ชุด=38บาท

5.)4423-P (ขนาด[110x188]x[76x154]x45mm. บรรจุ560ml.)    

5ชุด=48บาท

6.)C115 (ขนาด115mm.)    

100แผ่น=55บาท

7.)C130 (ขนาด130mm.)    

100แผ่น=57บาท

Visitors: 327,400